Najczęstsze pytania

Nie masz pełnej wiedzy o fotowoltaice i pozostałych technologiach OZE? W tym miejscu zgromadziliśmy odpowiedzi na najważniejsze pytania związane z instalacjami PV, pompami ciepła oraz magazynami energii. Zachęcamy również do osobistego kontaktu – z każdym pytaniem możesz zwrócić się do nas bezpośrednio poprzez formularz kontaktowy, maila lub telefonicznie.

Fotowoltaika

Czym jest fotowoltaika?

Fotowoltaika to określenie technologii wytwarzania prądu elektrycznego z promieniowania słonecznego. Energia słoneczna należy do tzw. odnawialnych źródeł energii, a jej zasoby są w praktyce niewyczerpane. W trakcie użytkowania instalacje fotowoltaiczne nie emitują do atmosfery dwutlenku węgla ani szkodliwych gazów, a ich cykl życia wynosi obecnie ok. 30 lat.

Czy "solary" i fotowoltaika to to samo?

Nie, chociaż może się zdarzyć, że ktoś te nazwy pomyli i będzie stosował zamiennie. Terminem „solary” najczęściej opisuje się kolektory słoneczne. Z daleka mogą przypominać panele fotowoltaiczne, ale ich budowa, działanie i zastosowanie są zupełnie inne. „Solary” nie produkują prądu, a ciepło. Najczęściej wykorzystywane są do ogrzewania wody użytkowej. W uproszczeniu kolektory zbudowane są z rur wypełnionych niezamarzającym roztworem przewodzącym ciepło. Odpowiednikiem panelu jest tzw. absorber, który nagrzewa się bezpośrednio na skutek działania promieni słonecznych. Wytworzone w ten sposób ciepło przekazywane jest do instalacji wodnej lub grzewczej.

Co to znaczy „instalacja PV”?

Instalacja PV to po prostu instalacja fotowoltaiczna. Skrót PV pochodzi od angielskiego terminu „photovoltaic / photovoltaics” i stosowany jest powszechnie w naszej branży.

Jak działa panel fotowoltaiczny?

Panel fotowoltaiczny składa się z połączonych szeregowo ogniw fotowoltaicznych. To właśnie w nich energia słoneczna zostaje zamieniona w elektryczną. Każde ogniowo zbudowane jest z półprzewodnika – najczęściej krzemu. To w dużym uproszczeniu, bo w rzeczywistości ogniwo składa się z kilku warstw o różnych funkcjach i właściwościach, a także z przewodzących elektrod. Światło słoneczne, padając na ogniwo, powoduje wybijanie elektronów. Ich ruch to właśnie prąd elektryczny. Prąd powstały w ten sposób jest prądem stałym. Aby wykorzystać go w domowej instalacji, musi być wcześniej zamieniony na prąd zmienny – to zadanie inwertera.

Z czego składa się instalacja fotowoltaiczna?

Najważniejszym elementem instalacji PV są baterie słoneczne, czyli panele fotowoltaiczne zbudowane z pojedynczych ogniw fotowoltaicznych. Ogniwa zamieniają energię promieniowania słonecznego na prąd elektryczny. Jest to jednak prąd stały, dlatego kolejnym istotnym składnikiem instalacji jest inwerter (falownik), czyli urządzenie zamieniające wytworzony prąd na prąd zmienny. Inwerter umożliwia nie tylko wykorzystanie prądu w sieci domowej, ale i włączenie instalacji do sieci zewnętrznej. Aby całość mogła działać, potrzebne są jeszcze kable, złączki i dodatkowy osprzęt elektryczny. To wszystko również element instalacji. Ostatnim jest konstrukcja nośna umożliwiająca stabilny montaż urządzeń na dachu, elewacji lub gruncie.

Czy instalacja PV jest odporna na pogodę?

Tak, zwłaszcza profesjonalnie zaprojektowane instalacje nie powinny mieć problemów z pogodą. W takich realizacjach inżynierowie uwzględniają odziaływanie wiatru, opady śniegu czy deszczu i dobierają do nich odpowiednią konstrukcję nośną oraz mocowania. W dobrych firmach wykonanie instalacji objęte jest gwarancją. Fotowoltaikę można też ubezpieczyć na wypadek sytuacji ekstremalnych.

Czy instalacja fotowoltaiczna wymaga obsługi?

Prawidłowo zainstalowany system PV w praktyce nie wymaga obsługi, a poprawność jego pracy jest stale monitorowana. Osobną kwestią są czynności konserwacyjne i eksploatacyjne, które mogą być zalecane w konkretnych lokalizacjach lub sytuacjach. Przykładowo w miejscach o silnym zapyleniu baterie słoneczne powinny być – co jakiś czas – poddawane czyszczeniu.

Czy fotowoltaika hałasuje?

Nie, baterie słoneczne działają bezgłośnie. Jedynym urządzeniem w całej instalacji, którego pracy towarzyszy wydawanie dźwięku, jest falownik.

Gdzie w Polsce panują najlepsze warunki dla instalacji PV?

Średnia wartość promieniowania słonecznego dla Polski w przeliczeniu na jednostkę pracy wynosi 993,5 kWh/m2 rocznie. Najlepsze warunki panują na Lubelszczyźnie oraz w Zachodniopomorskiem, gdzie notuje się nawet wartości 1200 kWh / m2. W pozostałej części kraju są one nieznacznie niższe, ale wciąż na tyle wysokie, że zdecydowanie opłaca się wyciągnąć rękę po darmową energię. Gdybyśmy potrafili wykorzystywać 100% promieniowania słonecznego, to wystarczyłoby nieco ponad 4 m2, aby pokryć całkowite zapotrzebowanie na prąd typowego domu jednorodzinnego w Polsce. Aby zmaksymalizować efektywność instalacji, ustawia się ją pod odpowiednim kątem i z uwzględnieniem ruchu Ziemi względem Słońca.

Kim jest prosument?

W znaczeniu prawnym termin prosument oznacza odbiorcę końcowego wytwarzającego energię elektryczną wyłącznie z odnawialnych źródeł energii na własne potrzeby w mikroinstalacji, pod warunkiem że w przypadku odbiorcy końcowego niebędącego odbiorcą energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, nie stanowi to przedmiotu przeważającej działalności gospodarczej. Mówiąc prościej – prosument to osoba, która wytwarza i jednocześnie korzysta z wytworzonej energii elektrycznej. Prosumentem będą więc niemal wszystkie osoby prywatne decydujące się na założenie instalacji PV, a także część firm korzystających z tej technologii.