Polityka prywatności serwisu www.copernicussun.pl

 1. Informacje ogólne:
  Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich usług Copernicus Sun Sp. z o.o. poprzez Serwis.

 2. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest CopernicusSun Sp. z o.o. z siedzibą w Wrocławiu 53-413, ul. Gwiaździsta 66 KRS 0000770956 NIP 8992857764 REGON 382534323.

 3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.

 4. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.

 5. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:

  a/ poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje

  b/ poprzez gromadzenie plików “cookies” [patrz polityka plików “cookies”].

 6. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.

 7. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np.

  w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego

 8. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim,

  zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.

 9. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba

  ta ma również praw do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym

  momencie.

 10. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć

  rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

 11. WSerwisiemogąpojawiaćsięlinkidoinnychstroninternetowych.Takiestronyinternetowedziałają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis www.copernicussun.pl. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

 12. W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji – nasze dane znaleźć można w zakładce – KONTAKT.