چرخ دستی مامور تنظیف کاوی

Logos Dictionary چرخ دستی مامور تنظيف

Freely-accessible multilingual dictionary, compiled without any form of public contribution, updated and corrected online by our network of professional translators.

Read More
trolly - معنی تخصصی در دیکشنری آبادیس

معنی: واگن برقی، چرخ دستی مامور تنظیف، گاری بارکش، اتومبیل بارکش کوتاه، با واگن برقی حمل کردن معانی دیگر : رجوع شود به: trolley، trolley چر دستی مامورتنظیف

Read More
ترولی نظافت -خرید انواع ترولی نظافت ...

ترولی نظافت دستی. ترولی نظافت دستی یکی از پرکاربردترین ترولی ها در فرآیند شستشوی سطوح هستند. ساده ترین نوع دستگاه دارای دو سطل مجزا برای حمل آب تمیز و کثیف می باشد.

Read More
trolly - معنی "trolly" کلمه جو

معنی : واگن برقی، چرخ دستی مامور تنظیف، گاری بارکش، اتومبیل بارکش کوتاه، با واگن برقی حمل کردن معانی دیگر : رجوع شود به: trolley، trolley چر دستی مامورتنظیف

Read More
چرخ دستی و رول ظرف – ساخت حرفه ای فلزی ...

چرخ دستی و رول ظرف. خودرو بخش ظروف رول; واگن برقی قفس; چرخ دستی مامور تنظیف; ظروف رول لجستیک; ابزار واگن برقی

Read More
واگن برقی - معنی در دیکشنری آبادیس

مترادف ها. trolley (اسم) واگن برقی، چرخ دستی مامور تنظیف، گاری بارکش، اتومبیل بارکش کوتاه. tram (اسم) واگن برقی. trolly (اسم) واگن برقی، چرخ دستی مامور تنظیف، گاری بارکش، اتومبیل بارکش کوتاه.

Read More
trolleys - معنی "trolleys" کلمه جو

چرخ دستی، واگن برقی، چرخ دستی مامور تنظیف، گاری بارکش، اتومبیل بارکش کوتاه، با واگن برقی حمل کردن

Read More
معنی trolley دیکشنری انگلیسی به فارسی ...

چرخ دستی، واگن برقی، چرخ دستی مامور تنظیف، گاری بارکش، اتومبیل بارکش کوتاه، با واگن برقی حمل کردن

Read More
گاری بارکش - معنی در دیکشنری آبادیس

واگن برقی، چرخ دستی مامور تنظیف، گاری بارکش، اتومبیل بارکش کوتاه

Read More
چگونه به بهبود بهره وری مدیریت انبار ...

2019年8月29日  چرخ دستی و رول ظرف. چرخ دستی مامور تنظیف; واگن برقی قفس; ظروف رول لجستیک; ابزار واگن برقی; خودرو بخش ظروف رول; پالت فلزی. سنگین پالت فلزی; پالت فلزی; قطعات. مصالح کف سازی سیم; اخبار; پرسش و ...

Read More